Coda Palliatieve Zorg  thumbnail

Coda Palliatieve Zorg

Published May 02, 24
5 min read


Tot wel 75% van alle parkinsonpatiënten krijgt te maken met visuele hallucinaties - Palliatieve zorg - Palliatieve zorg. Deze zijn gerelateerd aan stoornissen in de cognitie (zoals aandacht en geheugen) en hebben een zeer grote impact op de kwaliteit van leven en de druk op mantelzorgers - Palliatieve zorg - Palliatieve zorg - Palliatieve zorg. Op het moment dat patiënten niet meer door hebben dat het om hallucinaties gaat, en zij een 'parkinsonpsychose' hebben ontwikkeld, is er al snel sprake van de overgang naar dementie bij de ziekte van Parkinson

Een paar weken terug verscheen bijvoorbeeld ons andere artikel over parkinsonpatiënten met visuele hallucinaties op Nature.com. Wij hebben beschadigingen gevonden aan vezels die een van de belangrijkste signaalstoffen in ons brein transporteren: acetylcholine. Deze beschadigingen zouden kunnen leiden tot een tekort van deze signaalstof, wat de verstoringen in hersencommunicatie zouden kunnen verklaren.' De ziekte van Parkinson is een hersenziekte, en treft ongeveer 1 op de 1.000 mensen.Bij VUmc loopt een landelijke studie (CHEVAL), waarin onderzocht wordt of visuele hallucinaties kunnen worden onderdrukt met een medicijn dat de hoeveelheid acetylcholine in de hersenen verhoogt. Bron: VUmc Wetenschappelijk onderzoek zit vaak vol valkuilen. Voor je het weet is er een verkeerd verband gelegd. Palliatieve zorg. Vooral nu onderzoekers zich storten op grote databestanden die voor andere doeleinden zijn verzameld, de zogenoemde big data

Geeft roken een hoger risico op dementie? Moet een bevalling ingeleid worden bij een groeivertraging? En leiden drie koppen koffie per dag tot minder trombose? Op dit soort vragen hopen medisch onderzoekers antwoord te krijgen door grote groepen mensen te bestuderen - Palliatieve zorg. Ze vergelijken vaak twee groepen en zoeken dan naar oorzaak en gevolg

Palliatieve Zorg: Zorg Voor Mensen Die Niet Meer Beter ...

Resultaten kunnen door toeval afwijken of vertekend zijn. “Een goede onderzoeksopzet en het gebruik van de juiste statistiek is daarom van groot belang”, aldus Saskia Le Cessie, hoogleraar Statistische Methoden in Observationeel (Klinisch) Epidemiologisch Onderzoek, die 22 september haar oratie uitsprak. “Stap daarom op tijd naar een statisticus waarmee je de onderzoeksopzet doorneemt of volg een goede cursus.

In het eerste type wijst de onderzoeker via loting mensen toe aan twee groepen, die ieder een andere interventie krijgen, en kijkt dan naar de verschillen. Palliatieve zorg. In observationeel onderzoek vindt geen behandeling plaats, maar vergelijkt een onderzoeker een specifieke groep, bijvoorbeeld koffiedrinkers, met een niet-specifieke groep, theedrinkers in dezelfde leeftijdsgroep, en kijkt dan of er in de groep van koffiedrinkers vaker een bepaalde aandoening voorkomtGerandomiseerd onderzoek is duur en de onderzoeker moet lang, soms vele jaren, wachten op het antwoord. Observationeel onderzoek duurt vaak minder lang, maar het direct vergelijken van groepen kan een vertekend beeld geven. Le Cessie: “Koffiedrinkers zijn in het algemeen anders dan thee- of waterdrinkers, ze houden er een andere levensstijl op na en behoren vaker tot het mannelijk geslacht.” Om het echte effect van koffie drinken op bijvoorbeeld trombose dan goed te kunnen bepalen, moeten er speciale statistische methoden aan te pas komen.

“Ons vakgebied ontwikkelt zich in hoog tempo. Causaal modelleren heet dat. Maar er is nog een hoop werk te doen. Hoe ga je met veel vertekeningen tegelijkertijd om bijvoorbeeld, dat soort problemen proberen wij de komende jaren verder uit te zoeken. Palliatieve zorg.” De laatste jaren maakt ook een andere soort epidemiologische studie opgang: het analyseren van grote bestaande databestanden die voor een ander doel waren opgezet

Daarvan worden sommige nu in hoog tempo geschikt gemaakt voor epidemiologisch onderzoek. De verwachtingen van de analyse van deze ‘big data’ zijn hoog, omdat je met slimme computers veel nieuwe verbanden zou kunnen vinden. Maar Le Cessie tempert die verwachtingen. “Je komt er dezelfde problemen tegen als bij de standaard epidemiologische studies.

Palliatieve Zorg En Dementie

Want de gegevens kunnen bijvoorbeeld invoerfouten bevatten die niet problematisch waren voor het doeleinde waarvoor ze verzameld waren, maar wel voor het epidemiologisch onderzoek. Bovendien is vaak niet bekend hoe er geregistreerd is, met welke intentie, en of artsen dat allemaal op dezelfde manier deden. Ook hier geldt dus: opletten voordat je conclusies trekt - Palliatieve zorg.”Bron: LUMC Bij een deel van de patiënten met de ziekte van Alzheimer hoopt het Alzheimereiwit amyloid beta zich niet op in zogeheten plaques, maar specifiek rond de kleine bloedvaten in de hersenen

Zij promoveert 23 september. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie bij ouderen. De ziekte wordt gekenmerkt door ophopingen van eiwitten in de hersenen. Een van deze eiwitten, amyloid beta, vormt meestal ophopingen in de hersenen als plaques, maar in een bepaalde subgroep van patiënten met de ziekte van Alzheimer hoopt dit eiwit zich specifiek op rond de kleine bloedvaten in de hersenen.

In dit onderzoek vergeleek Anna Carrano deze specifieke subgroep met de 'klassieke' groep patienten met de ziekte van Alzheimer, die wel normale, gezonde bloedvaten hebben. Het onderzoek heeft enkele belangrijke verschillen tussen de twee groepen blootgelegd. Palliatieve zorg. Zo heeft de groep met aangetaste bloedvaten veel meer actieve eiwitten die betrokken zijn bij ontstekingsprocessen en hebben ze minder eiwitten die normaal gesproken het amyloid beta eiwit verwijderen uit de hersenen

En dat is weer slecht voor de gezondheid van de hersenen als geheel - Palliatieve zorg. De verschillen die ontdekt zijn tussen deze twee groepen van patiënten met de ziekte van Alzheimer kunnen onderzoekers helpen uit te zoeken waarom amyloid beta soms rondom de bloedvaten ophoopt, in plaats van in de plaques. Daarnaast openen de verschillen ook de weg naar de ontwikkeling van diagnostische tests en kunnen ze mogelijke therapeutische aanknopingspunten leveren

Mensen die regelmatig sociale contacten hebben zijn over het algemeen vaker gelukkig dan anderen met weinig sociale interacties. Sociale terugtrekking blijkt zelfs één van de eerste symptomen te zijn in een groot scala aan hersenziekten, zoals depressie, autisme, schizofrenie en dementie - Palliatieve zorg. Het verminderd omgaan met vrienden, familie en collega’s, alsmede stoppen met deelname aan het arbeidsproces zijn bekende voorbeelden van sociale terugtrekking

Palliatieve Zorg RusthuisOnder de titel ‘beter samen’ geeft hoogleraar Martien Kas zijn visie over het belang van sociaal gedrag voor het begrijpen van verschillende hersenziekten en hoe dit te onderzoeken (Palliatieve zorg). Het onderzoek van Kas is erop gericht om de biologische mechanismen die ten grondslag liggen aan sociale interacties en afwijkingen hierin te ontrafelen om nieuwe inzichten te verkrijgen in de ontstaanswijze en behandeling van hersenziekten

Latest Posts

Kosten Palliatieve Zorg Ziekenhuis

Published May 03, 24
3 min read

Coda Palliatieve Zorg

Published May 02, 24
5 min read

Zorgpad Palliatieve Zorg

Published Apr 30, 24
7 min read