Morfine Palliatieve Zorg  thumbnail

Morfine Palliatieve Zorg

Published Apr 15, 24
5 min read


Maar je kunt ook andere klachten hebben, zoals: slijm ophoesten moe zijn weinig spierkracht hebben afvallen (geen trek hebben (Palliatieve Zorg - Module - 15 maanden - Post-Bachelor)) of juist dikker worden hees zijn of je stem kwijtraken somber of depressief zijn angstig zijn, bijvoorbeeld om te stikken Als je COPD hebt, heb je lichamelijke klachten. Maar je kunt ook andere klachten hebben, zoals: bang zijn om te stikken

Dat zijn psychische klachten je afsluiten van anderen of juist heel erg hun aandacht eisen. Dit noem je sociale problemen als je ineens afvraagt wat de 'zin' van jouw leven is. Palliatieve Zorg - Module - 15 maanden - Post-Bachelor. Of als je je in de steek gelaten voelt. Dat zijn spirituele of levensbeschouwelijke problemen. Veel mensen met gevorderde COPD zijn bang om te stikken

Als jij hier bang voor bent, is het belangrijk dat je dit vertelt aan jouw arts of verpleegkundige. Palliatieve Zorg - Module - 15 maanden - Post-Bachelor. Vaak lopen deze klachten door elkaar. Als je heel erg somber bent, weet je waarschijnlijk ook niet meer wat de zin van jouw leven is - Palliatieve Zorg - Module - 15 maanden - Post-Bachelor. Het is belangrijk dat er aandacht is voor al deze punten

Als je in de palliatieve fase bent, heb je meer hulp nodig, ook van je naasten en/of mantelzorgers. Palliatieve Zorg - Module - 15 maanden - Post-Bachelor. Wat kunnen zij doen om jou te helpen? Wat komt er allemaal bij kijken? Kunnen zij het nog wel aan of is het te zwaar? Wat hebben zij nodig en wat zijn hun wensen? Het is goed om daar met je naasten, je (huis)arts, specialist ouderengeneeskunde, longarts en je longverpleegkundige over te praten

Netwerken Palliatieve Zorg

Je denkt bijvoorbeeld: wat zou ik het liefste willen als ik verpleegd moet worden? Daar kan je nu al over nadenken, ook al kan je nu nog goed voor jezelf zorgen (Palliatieve Zorg - Module - 15 maanden - Post-Bachelor) - palliatieve zorg Bornem. Het is erg belangrijk dat alle zorgverleners en je naasten precies weten wat er is afgesproken over jouw zorg, en wat jouw wensen zijn

Het helpt als er één centrale zorgverlener is, jouw vaste aanspreekpunt. De centrale zorgverlener stelt samen met jou het individueel zorgplan op (Palliatieve Zorg - Module - 15 maanden - Post-Bachelor). Als de centrale zorgverlener je niet zelf kan helpen, dan verwijst zij je door (bijvoorbeeld naar een pscyholoog of geestelijk verzorger). Je hebt vaak contact met je arts en je longverpleegkundige

De longverpleegkundige kan je op informatie en activiteiten wijzen voor mensen met COPD, zoals bijvoorbeeld Longpunten van het Longfonds of het Longforum. COPD is niet te genezen. Palliatieve Zorg - Module - 15 maanden - Post-Bachelor. Maar je kunt veel doen om te zorgen dat je longen minder snel achteruitgaan. Of om te zorgen dat je minder last hebt van benauwdheidBespreek de voor- en nadelen hiervan met je arts. Gebruik je extra zuurstof? Neem het mee op een rollator of in een boodschappentas op wieltjes. Als andere dingen niet helpen, kan de arts je voorstellen om opioïden - palliatieve zorg Sint-Niklaas te gebruiken zoals morfine, oxycodon of fentanyl - Palliatieve Zorg - Module - 15 maanden - Post-Bachelor. Als je arts je een behandeling voorstelt, hoef je daar geen ‘ja’ op te zeggen

Palliatieve Zorg - Werkagenda

Vraag gerust naar de voordelen en de nadelen van de behandelingen - Palliatieve Zorg - Module - 15 maanden - Post-Bachelor. Wat weegt voor jou het zwaarst? Wat wil je wel en wat wil je niet? Bespreek je wensen met je naasten en met je arts en ander zorgverleners. Vertel hun duidelijk wat je wil. Dan kunnen zij jou de zorg bieden die bij jou past

Misschien ben je bang voor de toekomst of om te stikken. Zorgverleners kunnen meer informatie geven en jou ondersteunen. Palliatieve Zorg - Module - 15 maanden - Post-Bachelor. Zo blijf je niet zitten met vragen of gevoelens van angst, somberheid of eenzaamheid. Je zorgverlener kan je ook doorsturen naar een psycholoog. Wees in ieder geval eerlijk, je arts of verpleegkundige wil je graag helpen

Een gezond hart pompt genoeg bloed rond om je spieren en organen goed te laten werken - Palliatieve Zorg - Module - 15 maanden - Post-Bachelor. Bij hartfalen pompt het hart niet genoeg bloed rond. Dat geeft klachten. Bij hartfalen werkt je hart steeds minder goed. Je merkt er in het begin nog weinig van - Palliatieve Zorg - Module - 15 maanden - Post-Bachelor. Maar op een gegeven ontstaan klachten zoals vermoeidheid, kortademigheid en vocht vasthoudenPZNL, beheerder van Overpalliatievezorg gaf samen met Carend, Patiëntenfederatie en Harteraad, het webinar Nadenken over de toekomst bij hartfalen. Kijk hier het webinar terug. Vragen stellen is niet meer mogelijk (Palliatieve Zorg - Module - 15 maanden - Post-Bachelor). Hartfalen is niet te genezen. De meeste mensen met hartfalen krijgen langzaam steeds meer klachten. De klachten kunnen ook een lange tijd hetzelfde blijvenBij hartfalen is het moeilijk te voorspellen hoeveel klachten je krijgt, of hoe lang je nog leeft. Dit kan je onzeker maken. Je hoeft je gevoel niet weg te stoppen. Het is belangrijk dat je erover praat met je naasten, arts of zorgverlener die hierin gespecialiseerd is. Palliatieve Zorg - Module - 15 maanden - Post-Bachelor. Palliatieve zorg bij hartfalen is het zo fijn mogelijk maken van je leven, ook al wordt je niet meer beter

Latest Posts

Kosten Palliatieve Zorg Ziekenhuis

Published May 03, 24
3 min read

Coda Palliatieve Zorg

Published May 02, 24
5 min read

Zorgpad Palliatieve Zorg

Published Apr 30, 24
7 min read